Natuurlijk Boeren

ONS PRIVACYBELEID

Wie zijn we?

Natuurlijk Boeren VZW (ondernemingsnummer BE 1001.331.394) heeft tot doel de belangen te behartigen van alle Vlaamse Boeren, hun bedrijven, hun gezinnen en hun eigendommen in het algemeen en van de boeren (hun bedrijven, hun gezinnen en hun eigendommen) in en rond het Turnhouts Vennengebied in het bijzonder.

De statuten van Natuurlijk Boeren VZW zijn te raadplegen in het Belgisch staatsblad.

We zijn te bereiken via de contactgegevens op onze website: natuurlijkboeren.be. De zetel van de VZW Natuurlijk Boeren is gevestigd te Wieltjes 11, 2300 Turnhout.

Reacties

Voor bezoekers van onze website is het niet mogelijk te reageren op onze artikels of pagina’s. Het is toegestaan om onze artikels of pagina’s te delen op jouw sociale media.

Cookies

Onze website slaat jouw voorkeurstaal op in je browser.

Bij het aanmaken van een lidmaatschap laat je je persoonsgegevens achter. Natuurlijk Boeren VZW gaat zorgvuldig om met deze gegevens.

Delen van informatie

Natuurlijk Boeren VZW verbindt zich ertoe persoonsgegevens niet ongevraagd te delen met derden. Hoe we omgaan met ons ledenregister lees je in onze Algemene Voorwaarden.