Natuurlijk Boeren

Een duurzaam en gedragen open ruimte beleid,

dat staat voorop.

WELKOM OP DE WEBSTEK VAN NATUURLIJK BOEREN VZW!

Natuurlijk Boeren VZW is een nieuwe en onafhankelijke organisatie van en door boeren!

Wij zijn er om de belangen te behartigen van alle Vlaamse Boeren, hun bedrijven, hun gezinnen en hun eigendommen.

ONTDEK WAAR WIJ OP FOCUSSEN

Onze focus ligt in het bijzonder op de boeren (hun bedrijven, hun gezinnen en hun eigendommen) in en rond het Turnhouts Vennengebied.

 

Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels, Arendonk, Merksplas en Baarle-Hertog

ONS DOEL

Een evenwichtig, duurzaam en gedragen landbouwbeleid en een dito landbouwklimaat in Vlaanderen.

Boeren hebben het vandaag hard te verduren. Wij willen er zijn om hen met raad en daad bij te staan.

Wij willen actie ondernemen en jullie ook informeren en vormen.

Beschermen

Wij zullen met alle mogelijke legitieme middelen onrechtmatige en onrechtvaardige behandeling van landbouwers en landbouwbedrijven bestrijden. Daarbij horen ook beslissingen, projecten, overheidsmaatregelen, regeringsbesluiten, wetten en decreten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nadelig of discriminerend zijn t.a.v. landbouwers.

Actie ondernemen

Wij zullen actie ondernemen en procedures voeren tegen verenigingen, instanties, ondernemingen, overheden, natuurlijke personen en rechtspersonen die haar belangen schaden of dreigen te schaden.

Meewerken aan beleid

Wij zullen alle wettelijke middelen streven naar, strijden voor en meewerken aan een federaal en Vlaams overheidsbeleid waarin op een evenwichtige, respectvolle en eerlijke manier zowel de belangen van de landbouwer als de andere maatschappelijke belangen in acht worden genomen waaronder economie en ecologie.

WAT STAAT ER VOOR ONS VOOROP?

Natuurlijk Boeren VZW wil zowel de morele, emotionele, financiële, economische, sociale als de materiële belangen van de Vlaamse landbouwers in het algemeen en individuele landbouwers en hun gezinnen in het bijzonder behartigen, ondersteunen, beschermen en vrijwaren.

MAAR WE VERLIEZEN UITERAARD DE NATUUR NIET UIT HET OOG!

Landschap, natuur en duurzaamheid zijn ook voor boeren essentieel!

Natuurlijk Boeren VZW heeft voorts tot doel de landschapszorg, de duurzame instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur in Vlaanderen. Deze doelstelling houdt onder meer en niet beperkend in de verwerving en het beheer (ook type 4) van huidige of toekomstige natuurgebieden en van landbouwgronden in Vlaanderen.