Natuurlijk Boeren

HELPPAGINA

INLOGGEN

Log in via natuurlijkboeren.be/wp-admin

FUNCTIES

Alle noodzakelijke functies vind je onder ‘Natuurlijk Boeren’.

LEDEN ACCEPTEREN

Mensen die zich aanmelden om lid te worden en betaald hebben, zijn nog niet automatisch geaccepteerd als lid. Dit dien je nog manueel uit te voeren. Zo kan je bv ook leden weigeren.

1.

Ga naar ‘Natuurlijk Boeren’ > ‘Bestellingen’.

2.

Selecteer alle bestellingen die ‘In behandeling’ of ‘In de wacht’ staan.

3.

Druk op ‘Bulk acties’ en selecteer daar ‘Status wijzigen naar voltooid’. Klik vervolgens op ‘Toepassen’. Bij status staat er nu overal ‘Voltooid’. De leden krijgen een mail aan waarin staat dat hun lidmaatschap is goedgekeurd.

LEDENLIJST DOWNLOADEN

Het is eenvoudig om een excelbestand te downloaden met de gegevens van alle leden van dat moment.

Ga naar ‘Natuurlijk Boeren’ > ‘Exporteer orders’

Voor een snelle export, druk je op de blauwe knop ‘Express export’.

 

Het is mogelijk om extra gegevens toe te voegen. Daarvoor ga naar onder: ‘Stel velden in om te exporteren’ en sleep je items van de rechterkolom naar de linkerkolom.

NIEUWE ACTIE TOEVOEGEN